söndag 3 februari 2013

Hästväljare - de kvarvarande kärnväljarna

Maria Croft lanserar i en spalt i DN i dag uttrycket " hästväljare ".  Det är de kvarvarande kärnväljarna i ett parti, som aldrig överger partiet, De stöder partiet även om man skulle välja en häst till partiledare.  Centern närmar sig gränsen mellan kärnväljare och hästväljare. Det intressanta är frågan om var den procentuella gränsen går. Gissningsvis mellan 2,5 och 3,5 %. Problemet för C är att om stödet sjunker till runt 3 % så riskerar man att förlora de stödröster, som hittills räddat pariet kvar i riksdagen.  Stödröstarna kan börja kalkylera med att rösterna blir bortkastade och antingen stöder ett parti som ligger nära spärren - t.ex KD eller  återgår till moderpartiet , som i de flesta fall är M.
Av referaten från Centerns kommundagar i Västerås framgår att  det åtminstone finns 500 delegater som är hästväljare. Eller kanske det är så att det nu gäller att hålla tand för tunga. Vändningen måste komma samtidigt. Nu gäller det att kolla hur vinden blåser. En felbedömning kan bli ödesdiger för den egna karriären inom partiet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar